♥♡شناسنامه سوره نور♥♡

شماره صفحه ( مطابق با قرآن به خط عثمان طه ) : 350

شماره سوره: 24

ترتیب نزول: 102                                                                                   

محل نزول: مدینه

سال نزول: بعد از هجرت                           

جزء: 18

تعداد آیات: 64

تعداد کلمات: 1318

تعداد حروف: 5755

تعداد لفظ الله: 81

معانی سوره: این سوره با کلمه خدا شروع شده و این سوره خدا
را نور آسمان و زمین معرفی می‏کند و خدا را در یک مثل زیبا
و بسیار جالب به ترسیم می کشاند. ( آیه 36 ).

ویژگی سوره: از زیباترین  و عرفانی ترین آیات قرآن در این سوره آمده ( آیه 36 ).

موضوعات کلی سوره: حد زنا و لزوم اجرا –
داستان افک عایشه همسر رسول خدا – مسائل حجاب – عفاف و نکاح و . . .