♥♡شناسنامه سوره روم♥♡

شماره صفحه ( مطابق با قرآن به خط عثمان طه ) : 404

شماره سوره: 30


ترتیب نزول:84

محل نزول: مکه

سال نزول: قبل از هجرت                           

جزء: 21

تعداد آیات: 59

تعداد کلمات: 820

تعداد حروف: 3472

تعداد لفظ الله: 25

معانی سوره: در آغاز این سوره کلمه روم به کار رفته
و از آغاز جنگ آینده روم و ایران خبر می‏دهد.

ویژگی سوره: مطالب مهم و آموزنده در مسیر هدایت و تربیت
انسانها و پاداش اعمال نیکو در دنیا و آخرت

موضوعات کلی سوره: پیشگویی و خبر از پیروزی – توحید و خداشناسی –
حسن دین خواهی و خداجویی – تاثیر اعمال انسان در ظهور فتنه و فساد –
حقوق خویشاوندان