♥♥شناسنامه سوره فرقان♥♥

شماره صفحه ( مطابق با قرآن به خط عثمان طه ) : 359

شماره سوره: 25

ترتیب نزول: 42                                                                         

محل نزول: مکه

سال نزول: قبل از هجرت                           

جزء: 18

تعداد آیات: 77

تعداد کلمات: 896

تعداد حروف: 3877

تعداد لفظ الله: 9

معانی سوره: فرقان به معنی فرق و تفاوت است.

نامهای دیگر سوره: تبارک

ویژگی سوره: سوره فرقان همان خصوصیت سوره مومنون را دارد.
در این سوره ازنشانه های بندگان صالح خدا برشمرده

موضوعات کلی سوره: مسایل مربوط به خداشناسی – مسایل نبوت –
ندامت سخت بدکاران در قیامت – داستان موسی و هارون –
بیان و نشانه‏های الطاف الهی