★☆شناسنامه سوره نمل★☆

شماره صفحه: 377

ترتیب نزول: 48

سال نزول: قبل از هجرت

تعداد آیات: 93

تعداد حروف: 4795

شماره سوره: 27

محل نزول: مکه

جزء: 19

تعداد کلمات: 1166

تعداد لفظ الله: 28

معانی سوره: نمل به معنای مورچه است.

نام های دیگر سوره: سلیمان- طاسین

ویژگی سوره: این سوره تنها سوره ای است
که دارای دو بسم الله الرحمن الرحیم
می باشد. در اول سوره و دیگری در آیه 30 آغاز نامه حضرت سلیمان
به ملکه سباء، این سوره از سوره‌های سجده می باشد.

موضوعات کلی سوره: بیان عظمت قرآن- داستان های قرآن-
مسایل خداشناسی- مسایل معاد- حیات مجدد انسان،
داستان های حضرت موسی، سلیمان، صالح و لوط (ع)
.