✿شناسنامه سوره : کهف✿

شماره صفحه ( مطابق با قرآن به خط عثمان طه ) : 293

شماره سوره: 18

ترتیب نزول: 69                                                                         

محل نزول: مکه - مدینه

سال نزول: قبل از هجرت                           

جزء: 16

تعداد آیات: 110

تعداد کلمات: 1589

تعداد حروف: 6550

تعداد لفظ الله: 18

معانی سوره: کهف در لغت به معنای پناهگاه است

و همچنین غاز بزرگ را کهف می‏گونید. 

نامهای دیگر سوره: اصحاب کهف - حائله

ویژگی سوره: داستان و سرگذشت اصحاب کهف ( آیات 9 تا 36 )

داستان دو پیامبر بزرگ خدا ( حضرت خضر و حضرت موسی (ع)

( آیات 60 تا 82 ) و داستان اسکندر ذی‏القرنین

و یاجوج و ماجوج ( آیات 83 تا 99 )    

موضوعات کلی سوره: تشریح و تبیین مبدا و معاد و مسائل خداشناسی –

نزول قرآن جهت اصلاح جامعه – ترسیم حقیقت دنیا وسعت و عظمت جهان هستی.