✿شناسنامه سوره یونس✿

شماره صفحه ( مطابق با قرآن به خط عثمان طه ) : 208

شماره سوره: 10

ترتیب نزول:51

محل نزول: مکه

سال نزول: قبل از هجرت                            

جزء: 10

تعداد آیات: 109

تعداد کلمات: 1844

تعداد حروف: 7593

تعداد لفظ الله: 63

معانی سوره: نام حضرت یونس (ع)

ویژگی سوره: داستانهای آموزنده پیامبران از جمله یونس (ع)

نوح (ع)، موسی (ع) و سرگذشت عبرت انگیز فرعون بنی اسرائیل.

موضوعات کلی سوره: مساله وحی نبوت و بعثت پیامبران –

دلایل اثبات خداوند – طبیعت شناسی – جایگاه قرآن در جامعه –

اختیار و آزدای انسان در راه کفر و فساد و یا ایمان صلاح.