✿شناسنامه سوره هود✿

شماره صفحه ( مطابق با قرآن به خط عثمان طه ) : 221

شماره سوره: 11

ترتیب نزول:52                                                                    

محل نزول: مکه

سال نزول: قبل از هجرت                           

جزء: 11

تعداد آیات: 123

تعداد کلمات: 1948

تعداد حروف: 7820

تعداد لفظ الله: 40

معانی سوره: هود نام پیامبر زجر کشیده خدا می باشد.
ویژگی سوره: این سوره در اواخر زندگی رسول خدا
و همچنین بعد از مرگ دو یار و پشتیبان او یعنی حضرت خدیجه
و حضرت ابوطالب نازل شده، پیر شدن رسول خدا ( ص )
به خاطر تکالیف الهی و تحمل طاقت فرسای آن در این سوره می‏باشد. 

موضوعات کلی سوره: سرگذشت پیامبران مانند نوح، هود، صالح، لوط
ابراهیم و موسی ( ع ) – مبارزه با فساد – اثبات حقانیت خدا، تبیین جهان خلقت
و اسرار طبیعت.