**شناسنامه سوره ابراهیم**

شماره صفحه ( مطابق با قرآن به خط عثمان طه ) : 255

شماره سوره: 14

ترتیب نزول: 72                                                                         

محل نزول: مکه

سال نزول: قبل از هجرت                           

جزء: 13

تعداد آیات: 52

تعداد کلمات: 833

تعداد حروف: 3541

تعداد لفظ الله: 39

معانی سوره: نام این سوره نام یکی از پیامبران اولوالعزم خدا
یعنی ابراهیم (ع) و ملقب به خلیل الرحمن بنیان گذارکعبه و قهرمان توحید است.


ویژگی سوره: داستان حضرت ابراهیم (ع) در مورد دعاها، نیایشها
و تعلیمات او و پایه‏گذاری و زمینه‏سازی حضرت ابراهیم (ع)
در جهت احداث شهر مکه و بنای کعبه در آن شهر.  

موضوعات کلی سوره: اصول و مبانی اسلام- اهداف نورانی نزول قرآن-
وحدت و یکپارچگی تمام ادیان آسمانی.