نام سوره: فاتحه

تعداد آیات: 7

تعداد کلمات: 29

تعداد حروف: 142

ترتیب نزول: 5

محل نزول: مکه مکرمه

 

معانی نام سوره: گشاینده

 

نامهای دیگر: حمد - شکر - سبع المثانی - ام الکتاب - ام الفرآن - کنز اساس - شفاء - دعا - نور - واقیه - راقیه - رقیه

 

ویژگیهای سوره: سرآغاز و افتتاحیه قرآن. خواندن این سوره در نمازهای یومیه واجب است. بیشترین القاب را در قرآن دارد. این سوره دو بار نازل شده است.

 

موضوعات مطرح شده: 1. خداشناسی 2. تبیین مساله هدایت و صراط مستقیم 3. اوصاف و نشانه های بندگان صالح خدا

 

شأن نزول و محتوای سوره فاتحه

سوره حمد که نام دیگرش فاتحه الکتاب است، هفت آیه دارد و تنها سوره‏اى است که بر هر مسلمانى واجب است حداقل روزانه ده بار آن را در نمازهاى شبانه روزى بخواند وگرنه نماز او باطل است. لا صلاة الّا بفاتحه الکتاب، بنا به روایت جابر بن عبد اللّه انصارى از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم: این سوره بهترین سوره‏هاى قرآن است.

آیات سوره‏ مبارکه فاتحه، اشاراتى در باره‏ خداوند و صفات او، مسأله معاد، شناخت و درخواست رهروى در راه حق و قبول حاکمیت و ربوبیت خداوند دارد. همچنین به ادامه‏ راه اولیاى خدا، ابراز علاقه و از گمراهان و غضب ‏شدگان اعلام بیزارى و انزجار شده است. سوره‏ حمد همانند خود قرآن مایه ‏ى شفاست، هم شفاى دردهاى جسمانى و هم شفاى بیمارى ‏هاى روحى.